poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Leasing krok po kroku - czyli jak wygląda procedura leasingowa.


Wielu przedsiębiorców planujących nabycie maszyn, urządzeń lub pojazdów myśli również o leasingu, który pomógłby w sfinansowaniu tej inwestycji. Nierzadko zdarza się, że przyszły leasingobiorca nie do końca orientuje się na czym polega i jak przebiega procedura leasingowa.

Wcześniejsza znajomość następujących po sobie etapów może usprawnić ich przebieg i przyczynić się do bezpiecznego zawarcia transakcji.

Krok 1- Wybór przedmiotu leasingu - maszyny, urządzenia, pojazdu
Obecne realia rynkowe, mnogość dostawców i duży wybór sprzętów sprawiają, że w niektórych przypadkach jest to etap najdłuższy. Z punktu widzenia firmy leasingowej, jako przyszłego finansującego, szczegółowa informacja o sprzęcie jest bardzo ważna. Nie można zatem mówić o rozpoczęciu procedury leasingowej, jeśli nie wiadomo dokładnie co jest przedmiotem leasingu.

UWAGA!
Jeśli przedsiębiorca nie wybrał konkretnego sprzętu firma leasingowa może jedynie zbadać zdolność leasingową przyszłego leasingodawcy i wydać promesę leasingową, która jest jedynie potwierdzeniem posiadania odpowiednich dochodów. Promesa nie zabezpiecza jednak przed odrzuceniem wniosku o leasing z innych względów niż zdolność leasingowa. (więcej o zdolności leasingowej w poradniku: „Czy mam zdolność leasingową”).

Po przedstawieniu szczegółów nowego zakupu - rodzaju, ceny, dostawcy - oraz sytuacji finansowej i prawnej Państwa firmy, przyszły leasingodawca może wydać wstępną decyzję o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. W ten sposób mogą Państwo poznać maksymalną wartość sprzętu, jaki będzie mógł sfinansować dla Państwa dany leasingodawca. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której na przykład firma leasingowa odmawia sfinansowania sprzętu, który czeka już na odbiór.

KROK 2. Wybór firmy leasingowej
W Polsce działa wiele firm leasingowych. Różnice między nimi pojawiają się przede wszystkim w dwóch głównych aspektach:

- w podejściu do przyszłego leasingobiorcy,
- w podejściu do przedmiotu przyszłej umowy leasingowej.
Firmy leasingowe stawiają różne wymagania przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z ich usług. Dotyczą one zarówno okresu oraz historii działalności, jak i osiąganych wyników finansowych. Jedne chętnie finansują inwestycje małych firm, drugie swoją ofertę kierują przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw. Część z nich stosuje uproszczone procedury, pozostałe wymagają kompletu dokumentów.

Drugi aspekt to sam przedmiot przyszłej umowy leasingu. Większość firm leasingowych chętnie finansuje pojazdy - zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe - oraz popularne maszyny i urządzenia. Część z firm leasingowych nie podpisze umowy leasingu na sprzęt, który nie jest w ich kręgu zainteresowania (może to dotyczyć np. maszyn do obróbki drewna, urządzeń piekarniczych czy sprzętu wyprodukowanego w krajach azjatyckich).

W praktyce okazuje się, że nie każda firma leasingowa sfinansuje planowane przez nas inwestycje.
Poszukując firmy leasingowej przekonamy się, że różnice w ofertach mogą być znaczące i dotyczyć nie tylko samego oprocentowania, wysokości udziału własnego, ale także okresu umowy. Niektóre firmy mogą wymagać od Państwa także dodatkowego zabezpieczenia.

KROK 3. Zgromadzenie dokumentów i złożenie wniosku
Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od firmy leasingowej. Tak, jak podaliśmy w poprzednim punkcie, różnice wynikają z sytuacji finansowej Państwa firmy, historii jej działalności, jak i samego sprzętu oraz jego wartości.
W większości przypadków potrzebne będą dokumenty założycielskie Państwa firmy (NIP, REGON, KRS lub EDG) oraz finansowe (dokumentujące roczne i okresowe wyniki finansowe firmy). Ważne będą także dowody tożsamości osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań. Finansujący może poprosić także o przedstawienie zaświadczeń z ZUS, US oraz opinii z banków prowadzących Państwa rachunki.

Praktycznie każda firma leasingowa wymaga wypełnienia wniosków o zawarcie umowy leasingu, gdzie należy podać różnego rodzaju informacje dotyczące prowadzenia działalności, a często także swojego osobistego majątku oraz źródeł jego finansowania.

KROK 4. Podjęcie decyzji o przyznaniu leasingu
Analiza informacji zawartych w dokumentach Państwa firmy pozwoli firmie leasingowej podjąć decyzję o finansowaniu danej inwestycji. Czas potrzebny na podjęcie decyzji to z reguły od 1 do 5 dni. W bardziej skomplikowanych transakcjach termin ten może wydłużyć się o kolejne kilka dni. Niektóre z nich wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów - kontraktów, umów, aktów własności, spisu środków trwałych.

Często firmy leasingowe sprawdzają potencjalnych leasingobiorców w różnego rodzaju bazach danych, aby wyeliminować nierzetelnych klientów. Zdarzają się sytuacje odmowy finansowania właśnie ze względu na to, że klient widnieje na „czarnych” listach (np. BIK). Spotkaliśmy się także z sytuacjami, gdzie dawno uregulowana należność nie spowodowała wykreślenia. W takim przypadku podpisanie umowy leasingu i sfinansowanie transakcji może się przedłużyć lub może nie dojść do skutku.

KROK 5. Umowa i ogólne warunki umowy leasingowej
Na podstawie wcześniej ustalonych warunków finansowych, faktury pro forma lub innego dokumentu wystawionego przez dostawcę, firma leasingowa przegotowuje umowę leasingu, którą ze strony przedsiębiorcy (leasingobiorcy) podpisuje osoba lub osoby do tego upoważnione.

Integralnymi częściami umowy leasingowej są:
- ogólne warunku umowy leasingowej,
- deklaracja wekslowa i weksel,
- protokół zdawczo- odbiorczy sprzętu,
- harmonogram spłat rat leasingowych,

KROK 6. Zapłata na konto dostawcy oraz odbiór przedmiotu umowy
Po podpisaniu umowy leasingobiorca uiszcza udział własny (zwaną inaczej opłatą wstępną lub czynszem inicjalnym) oraz inne wymienione w umowie opłaty na konto wskazane przez leasingodawcę. W przypadku wpłaty zaliczki do dostawcy sprzętu, może ona być zaliczona na poczet powyższych opłat. Firma leasingowa dokonuje płatności na konto dostawcy sprzętu.


Oceń swoją zdolność leasingową z serwisem weźleasing.pl

poniedziałek, 30 lipca 2012

Pierwsza taka baza maszyn, urządzeń i pojazdów w internecie!

Każda nowa inwestycja zaczyna się od konkretnego zaplanowania potrzeb i skonfrontowania ich z możliwościami. Już na tym etapie pojawia się wiele opcji zakupu jak i wątpliwości co, gdzie, kiedy i za ile będziemy w stanie nabyć. W internecie można znaleźć wiele odpowiedzi na te, jak i inne pytania. Zazwyczaj wiąże się to ze sporym nakładem czasu, który należy poświęcić, aby znaleźć odpowiedź na te wszystkie pytania.

Zazwyczaj poszukiwania odpowiedniego dostawcy stają w martwym punkcie w momencie, kiedy chcemy znaleźć najlepszą ofertę finansowania nowej inwestycji. Nie zawsze wiemy bowiem, czy stać nas na wybrany model.

W internecie można znaleźć mnóstwo narzędzi, dzięki którym możemy wysłać zapytanie leasingowe i wiele stron dostawców sprzętu. Wszystko jest w porządku, ale tylko do pewnego, bardzo ważnego momentu: kiedy chcemy szybko dostać dokładną ofertę finansowania dopasowaną do naszych potrzeb i konkretnej maszyny a z drugiej strony, kiedy chcemy mieć w tym samym czasie przekrój ofertowy maszyn i urządzeń, który możemy wziąć w leasing. Wtedy okazuje się, że ogrom informacji znajdujących się w internecie przysłania meritum sprawy.

Rozwiązaniem jest serwis www.wezleasing.pl, który oprócz narzędzi pozwalających ocenić zdolność leasingową i określających najlepszą ofertę, zawiera także BAZĘ MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW, które można wziąć w leasing. Przy każdej ofercie sprzętu zamieszczony jest podręczny kalkulator oferty leasingowej. Dzięki temu w każdej chwili można w prosty i szybki sposób sprawdzić, czy finansowanie proponowane przez firmy leasingowe będzie odpowiednie do naszych potrzeb i możliwości.

Sprawdź bazę maszyn, urządzeń i pojazdów: www.wezleasing.pl

poniedziałek, 23 lipca 2012

Wszystko o oprocentowaniu leasingu- czyli na co zwrócić uwagę przy wyborze finansującego.


Rozważając wybór firmy leasingowej podstawowym czynnikiem do porównań będzie oprocentowanie leasingu (suma opłat). Nominale oprocentowanie leasingu potocznie zwane stopą procentową jest wielkością odzwierciedlającą kwotę odsetek należnych firmie leasingowej z tytułu leasingu. Zazwyczaj oprocentowanie to podawane jest przez pryzmat podstawowego okresu leasingu.

Firmy leasingowe wyznaczają oprocentowanie leasingu na podstawie dwóch składników. Pierwszym z nich jest stopa referencyjna (stopa procentowa), czyli np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR. Ustalanie tych stóp procentowych odbywa się każdego roboczego dnia tygodnia.

Firmy leasingowe nie mają bezpośredniego wpływu na wielkość tego składnika oprocentowania leasingu i przyjmują je jako wartości narzucone odgórnie.

Drugim elementem oprocentowania nominalnego jest marża firmy leasingowej. W tym przypadku to firma leasingowa ustala wysokość marży i to właśnie na tej części procentowania zarabia. Firmy leasingowe ustalają wysokość marży w zależności od:
- wysokości pierwszej wpłaty,
- okresu trwania umowy,
- waluty w jakiej zawierana jest umowa (np. PLN, EUR),
- kondycji finansowa firmy (leasingobiorcy),
- przedmiotu leasingu (poprzez analizę rynku wtórnego).
Firmy leasingowe traktują marżę w sposób stały, co oznacza, że pozostanie ona niezmienna przez cały okres trwania umowy leasingowej.

Porada:
Niektóre firmy leasingowe w swoich umowach zawierają zapisy umożliwiające zmianę poziomu marży w zależności od decyzji podejmowanych np. przez swój zarząd. Takie zapisy wiążą się z ryzykiem dowolnej zmiany marży w całym okresie trwania umowy, a więc również zmiany oprocentowania nominalnego. Początkowo pozornie atrakcyjne oprocentowanie może szybko wzrosnąć, zatem odradzam podpisywanie umów z tego typu zapisami.

Większość firm leasingowych, zgodnie z tym co wyjaśniono powyżej, stosuje następujący wzór:
Stopa procentowa = stopa referencyjna + marża firmy leasingowej.
Przed podpisaniem umowy leasingowej warto zorientować się w jaki sposób firma leasingowa wylicza oprocentowanie, chociaż to głównie od marży firmy leasingowej zależy atrakcyjność leasingu.
Zdarza się, że oprocentowanie leasingu może zostać podwyższone lub obniżone ze względu na:
- zmianę stopy referencyjnej,
- zmianę wysokości stawek podatkowych.

Po raz kolejny firmy leasingowe mogą w ten sposób sztucznie wpływać na atrakcyjność swojej oferty i jej wybór.
Zanim podejmą Państwo decyzje o wyborze oferty leasingowej należy dokładnie przyjrzeć się sposobom wyliczania nominalnego oprocentowania leasingu. Oprocentowanie jest bowiem najważniejszym elementem jaki należy sprawdzić porównując oferty leasingu. 


Poszukujesz finansowania swojej nowej inwestycji? Znajdź najlepsze oferty na Pierwszej Platformie Transakcji Leasingowych www.wezleasing.pl

poniedziałek, 16 lipca 2012

Jak znaleźć najlepszą ofertę w serwisie weźleasing.pl?


Znalezienie najlepszej oferty leasingowej w serwisie weźleasing.pl jest bardzo proste i zajmuje znacznie mniej czasu niż poszukiwania ofert w wielu instytucjach finansowych.

1. Wpisz podstawowe parametry zapytania i kliknij „oblicz ratę leasingu".

2. W rezultacie otrzymasz szacunkową kalkulację oferty leasingowej. Pamiętaj, że jest to jedynie przybliżona wartość, ponieważ system nie przeanalizował jeszcze Twoich bardziej szczegółowych danych. Aby zobaczyć finalną ofertę, przejdź dalej.

3. W kolejnym kroku określ bardziej szczegółowe dane. Na ich podstawie system wygeneruje listę firm leasingowych, które sfinansują wybrane aktywo

4. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, zarejestruj się w serwisie. Zaraz po rejestracji otrzymasz listę firm leasingowych najlepiej dopasowanych do Twojego zapytania i możliwości finansowych.


Znajdź ofertę najlepszą dla Ciebie w serwisie www.wezleasing.pl

poniedziałek, 9 lipca 2012

Co to jest leasing?- Poradnik dla początkujących.


Leasing to alternatywny, w stosunku do kredytu bankowego, sposób finansowania inwestycji. Polega na tym, że firma leasingowa kupuje dla przedsiębiorcy wybrany przedmiot a następnie oddaje go klientowi w leasing. W zamian pobiera opłaty za użytkowanie- tzw. miesięczne raty leasingowe. Umowa leasingu daje zatem możliwość używania rzeczy bez konieczności kupowania jej za środki finansowe własne lub pochodzące z kredytu.

Kto udziela leasingu?
W umowie leasingu występują dwie strony: leasingobiorca (przedsiębiorca) i finansujący (firma leasingowa).

Dla kogo jest leasing?
Leasing jest nowoczesną formą finansowania inwestycji dla małych i dużych firm. W odróżnieniu od kredytu bankowego nie wymaga tak dużej zdolności kredytowej. Z leasingu korzystają przede wszystkim firmy, które swoją działalność finansują z bieżących przychodów, mają wysokie przychody podatkowe lub nie mające zdolności kredytowej.

Leasing nie opłaca się jednak podmiotom, które:
- nie są płatnikami podatku VAT
- rozliczają się za zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego
- korzystają z ryczałtu ewidencyjnego i karty podatkowej
- nie generują jeszcze zysku (są np. w fazie powstawania i przez najbliższe kilkanaście miesięcy nie będą osiągać przychodów podlegających podatkowi dochodowemu).

Rodzaje leasingu
Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące rachunkowości i podatków wyróżniają dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy.
Leasing operacyjny jest usługą, pozwalającą na uznanie rat leasingowych w całości do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy. Leasingowany obiekt pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością firmy leasingowej; na której spoczywa też obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy przedsiębiorca ma możliwość stania się prawnym właścicielem sprzętu.
Leasing finansowy to rodzaj leasingu polegający na dostawie danego środka trwałego, a dla celów podatkowych (podobnie jak w przypadku kredytu) amortyzacja i część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu staje się włsanościa leasingobiorcy.
Wybór rodzaju leży po stronie leasingobiorcy, to on musi wiedzieć, który bardziej się jemu opłaca (więcej na ten temat w poradniku „Leasing: finansowy czy operacyjny?”).
Przedsiębiorca może również odsprzedać firmie leasingowej własny środek trwały, a następnie wziąć go w leasing (tzw. leasing zwrotny). Jest to szybki i prosty sposób na uwolnienie kapitału i natychmiastową poprawę płynności, przy zachowaniu prawa do użytkowania sprzętu i pobierania z niego korzyści.

Co można wziąć w leasing?
·         Pojazdy (ciężarowe, osobowe, dostawcze, motocykle)
·         Maszyny i urządzenia (pojedyncze oraz linie produkcyjne)
·         Sprzęt medyczny
·         Sprzęt biurowy i komputerowy
·         Nieruchomości

UWAGA!
Należy jednak pamiętać, że nie każda firma leasingowa jest gotowa sfinansować każdy sprzęt. Firmy leasingowe specjalizują się w finansowaniu określonych typów przedmiotów.

Jakie dokumenty wymagane są przy ubieganiu się o leasing?
Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od wymagań firmy leasingowej.     W większości przypadków potrzebne będą dokumenty założycielskie Państwa firmy (NIP, REGON, KRS lub EDG). Przy większości transakcji przedstawione dokumenty są wystarczające, aby firma leasingowa podjęła decyzję i sfinansowała inwestycję. W niestandardowych przypadkach finansujący może poprosić o dostarczenie innych dokumentów.

Chcesz znaleźć najlepszą dla siebie ofertę leasingu? Sprawdź ofertę dla Ciebie na www.wezleasing.pl

poniedziałek, 2 lipca 2012

WeźLeasing.pl - jak działa ten serwis?

Serwis weźleasing.pl to serwis przeznaczony głównie dla przedsiębiorców, którzy poszukują finansowania swojej nowej inwestycji. W każdym momencie wiele użytecznych narzędzi pozwala w szybki i łatwy sposób określić zdolność leasingową i wyliczyć ofertę finansowania najlepszą dla danego przedsiębiorcy.

Zobacz jak działa ten serwis:

więcej na stronie: www.wezleasing.pl

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Porównaj oferty leasingu

Weźleasing.pl to pierwsza w internecie platforma transakcji łącząca bazę maszyn, urządzeń i samochodów oraz wyszukiwarkę optymalnej oferty leasingowej. Specjalnie opracowany algorytm oblicza zdolność leasingową klienta, na podstawie której klient w czasie rzeczywistym otrzymuje listę firm leasingowych będących w stanie sfinansować jego inwestycję wraz z indywidualną ofertą.poniedziałek, 18 czerwca 2012

Leasing łatwiejszy niż kredyt


Udać się do banku? A może lepiej zapukać do brokera leasingowego? Którą drogę wybrać, aby łatwo, szybko i korzystnie sfinansować planowaną inwestycję? To powtarzane niczym mantra pytania przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, bądź zamierzają rozszerzyć jej zakres. Liczne analizy porównawcze kredytu i leasingu wykazały, że najczęściej to ta druga forma finansowania jest nie tylko bardziej opłacalna, ale i bardziej dostępna.
Wprawdzie banki na każdym kroku zachęcają firmy obietnicami szybkich decyzji kredytowych, jednak praktyka pokazuje, że mogą na nie liczyć tylko wybrani. Kredyt od ręki otrzymają wyłącznie klienci, którzy od dłuższego czasu korzystają z usług konkretnego banku, a ich bilans nie budzi najmniejszych wątpliwości. Innym, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, banki stawiają twarde warunki, wymagające długiej i niestety pełnej „papierologii" przeprawy. Poza zupełnie oczywistą weryfikacją zdolności kredytowej i zabezpieczenia majątkowego (hipoteka lub zastaw rejestrowy), niekiedy banki proszą klientów o szczegółową prezentację biznes planu, a nawet o kopie zawieranych w ostatnim czasie kontraktów.
Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Raty leasingowe po kradzieży


Co dzieje się jeśli łupem grabieżcy padnie przedmiot umowy leasingowej? Z pewnością umowa wygaśnie Pewnym jest też, że leasingobiorca – co precyzuje artykuł 7095 kodeksu cywilnego – zobowiązany jest w dalszym ciągu płacić raty leasingowe. Dyskusyjnym zaś, czy mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów.
Skarbówki rygorystycznie
Rozstrzygnięcie tego problemu nie jest jednoznaczne. Nie istnieją żadne regulacje prawne, jasno opisujące sytuację utraty (na skutek kradzieży bądź zniszczenia) przedmiotu leasingu. Dotychczas urzędy skarbowe w większości uznawały, że raty leasingowe płacone po utracie przedmiotu leasingu nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ

piątek, 8 czerwca 2012

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy leasingowego?


W jaki sposób łatwo, szybko a przede wszystkim jak najkorzystniej sfinansować planowaną inwestycję za pomocą leasingu? Udać się prosto do leasingodawcy? Czy może wcześniej zapukać do doradcy leasingowego? Przedsiębiorcom, którzy chcą być pewni, że podejmują słuszne decyzje polecam to drugie rozwiązanie. Doradca leasingowy pomoże sprostać wymaganiom finansującego: doradzi jak bezpiecznie sfinansować inwestycję, ustali dogodny harmonogram spłat, wskaże konkretnego leasingodawcę oraz doradzi, gdy pojawią się wątpliwości.
Doświadczenie na rynku 

Firmy coraz częściej potrzebują wiedzy i kompetencji, których nie mają wewnątrz organizacji. Największym atutem doradcy leasingowego jest doświadczenie w branży, które ściśle wiąże się z rozeznaniem rynku. Jest on świadomy, iż każda firma leasingowa ma nieco inne procedury i wymagania wobec klientów. Z kolei roszczenia te uzależnione są od typu środka trwałego (maszyny, centrum obróbczego czy też samochodu), jego przeznaczenia, a nawet wieku. Przed przyszłym leasingobiorcą pojawi się zatem wiele decyzji do podjęcia, m.in.: czy przedmiotem umowy będzie nowy czy używany sprzęt. Już dzięki tym kilku podstawowym informacjom na temat leasingowanego sprzętu doradca leasingowy zorientuje się, w jaki sposób przeprowadzić daną transakcję.
Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Słownik pojęć leasingowych


  • Amortyzacja
Zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu.
Aneks
Oddzielny dokument, będący zapisem zmiany w umowie leasingowej.
  • Bilans

Zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan majątkowy jednostki gospodarczej (stosunek strat i zysków) w danym czasie. Bilans przedsiębiorstwa ma na celu obiektywną i relatywną analizę struktury w przekroju pionowym (ocena pasywów i aktywów, ich relacje) i poziomym (ocena sytuacji majątkowej podmiotu gospodarczego).

  • Cash Flow
Rachunek przepływu kapitału służący do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży lub innych tytułów oraz wypływy pieniędzy na płace, materiały, zaliczki. Cash Flow oznacza również sposób wyodrębnienia funduszy w przedsiębiorstwie, który polega na uznaniu przychodów i wydatków tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub odpływ gotówki. Może być dodatni bądź ujemny. Dodatni przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki przychodzi niż wychodzi. Ujemny przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki wychodzi niż przychodzi.
  • Cena sprzedaży
Oznacza, stosownie do postanowień umowy sprzedaży, cenę zapłaconą dostawcy przez leasingodawcę tytułem nabycia przedmiotu leasingu.

  • Czas trwania umowy leasingowej (okres umowy leasingu)
Okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron. Okres leasingu zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. W przypadku umów leasingu operacyjnego okres trwania umowy leasingowej nie może być krótszy niż okres, w którym środek trwały amortyzuje się w 40% czyli np. dla samochodów (o stawce amortyzacji równą 20%) jest to okres 24 miesięcy.

  • Czynsz inicjalny (wpłata początkowa, udział własny)
Pierwsza rata czynszu leasingowego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania.

Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ