czwartek, 6 marca 2014

Auto w leasingu

Leasing auta to forma zakupu, w której jedna ze stron – leasingodawca zakupuje od dealera samochód na własność, a następnie oddaje przedmiot leasingu do odpłatnego użytkowania leasingobiorcy. Leasingobiorca, najczęściej będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do płacenia. rat leasingowych w okresie trwania umowy leasingowej. Po upływie tego okresu istnieje możliwość wykupienia leasingowanego auta na własność, przez leasingobiorcę. 
Leasing auta to swoista forma dzierżawy samochodu na cele przedsiębiorstwa. Jeśli właściciel firmy nie dysponuje odpowiednio wysokim kapitałem na zakup auta, może skorzystać z leasingu. Leasing samochodu pozwala na dysponowanie składnikiem majątku, pomimo braku środków na opłacenie całości jego zakupu. Ponadto wykorzystywanie samochodu wziętego w leasing na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz związane z tym koszty można rozliczyć bez stosowania tzw. kilometrówki. Powyższe kwestie to nie jedyne niektóre zalety leasingu samochodu.
Korzyści podatkowe leasingu samochodu
W zależności od oferty firmy leasingowej, opłata wstępna (stanowiąca określony procent wartości samochodu) waha się w przedziale od 0 % do 45 % wartości przedmiotu leasingu. Jest to z jednej strony jednorazowy wydatek korzystającego (wnoszony na początku trwania umowy leasingowej) z drugiej zabezpieczenie przyszłych zobowiązań wynikających z umowy leasingowej dla finansującego. Jeżeli opłata wstępna ma charakter warunkowy do zawarcia umowy leasingowej i nie jest powiązana z wysokością rat leasingowych, wówczas przedsiębiorca ma prawo do jednorazowego ujęcia tej opłaty, jako koszt uzyskania przychodu.
Chcesz przeczytać całość? Kliknij: TUTAJ