czwartek, 31 lipca 2014

Leasing ze zmienną czy stała stopą? Co wybrać?

Większość dostępnych na rynku ofert leasingu opartych jest na zmiennej stopie procentowej, czyli wysokość raty kalkulowana jest w oparciu o czynnik stały (marżę leasingodawcy) oraz zmienny (aktualną wysokość oprocentowania pożyczki na rynku międzybankowym – WIBOR1M lub 3M). 

Chcesz przeczytać całość? Kliknij TUTAJ

Mam leasing, ale zamykam działalność. Co mam zrobić?

Leasingobiorca, który zakończył działalność, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie leasingodawcy. Zakończenie działalności przez leasingobiorcę daje instytucji finansowej prawo (ale nie obowiązek!) do zakończenia umowy przed czasem, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. 

Chcesz przeczytać całość? Kliknij TUTAJ

Leasing samochodu sprowadzonego z zagranicy

Polski rynek samochodów używanych jest zdominowany przez samochody sprowadzone z zagranicy. Leasingodawcy dobrze o tym wiedzą i chętnie wspierają swoich klientów w nabyciu importowanych samochodów, zwłaszcza tych pochodzących z krajów Unii Europejskiej. 

Chcesz przeczytać całość? Kliknij TUTAJ

czwartek, 24 lipca 2014

Na czym polega wynajem długoterminowy w porównaniu z leasingiem?

Wynajem długoterminowy i leasing to dwie bardzo podobne formy finansowania nabycia środka trwałego. W obu przypadkach podmiot korzystający otrzymuje prawo do dysponowania środkiem trwałym w zamian za uiszczanie comiesięcznych rat. 

Chcesz przeczytać całość? Kliknij TUTAJ